Werken

Kunstwerken

top

Allerlei

Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei Allerlei
top

Werkwijze

Werkwijze 2

Van een gecreëerd Ledraplastieken figuur wordt er in meerdere delen een mal gemaakt uit siliconen en epoxy.

Met klei wordt de naad geboetseerd rond het figuur. Dat bepaalt waar de siliconen delen zullen scheiden. Zo wordt het volledig beeld in een dikke laag bedekt.

Bovenop wordt nog een laag epoxy gelegd, verstevigd met betonstaal, om de flexibele siliconen te steunen.

De mal wordt in delen, die passen als puzzelstukken, uit elkaar gehaald.

Wanneer de stukken luchtdicht verbonden zijn met elkaar wordt het beeld gegoten in polyurethaan hars met pigment. Daarvoor wordt de techniek ‘tumbling’ gebruikt, het beeld wordt rondgedraaid terwijl er uithardend hars in de mal zit zodat alle details worden opgenomen.

Wanneer de polyurethaan volledig is verhard wordt de mal voorzichtig geopend. Rond het beeld staat nu een naad die wordt weggeschuurd. Alles word volledig stofvrij gemaakt en ontvet met solvent.

Het nieuwe figuur wordt hierna in een dikke laag verf gespoten.

Werkwijze 1

From a created ledraplastic figure, a mould is made in several parts from silicone and epoxy.

The seam is then modeled around the figure with clay. This determines where the silicone parts will be separated. This way, the entire image is covered in a thick layer.

A further layer of epoxy, reinforced with reinforcing steel, is laid on top to support the flexible silicone.

The mould is then disassembled into parts that fit like puzzle pieces.

When the pieces are connected to each other in an airtight manner, the image is cast in pigmented polyurethane resin. The 'tumbling' technique is then used, the image is rotated while there is resin hardening in the mould so that all the details are included.

When the polyurethane is fully hardened, the mould is carefully opened. There is now a seam around the image that will be sanded off. Then everything is completely made dust free and degreased with a solvent.

Finally, the new figure is sprayed with a thick layer of paint.

top

Biografie

Nederlands

Ik ben geboren op 7 november 1974 in Merksem. Afgestuurd aan het Sint-Lukas Instituut te Brussel, beelden kunsten. Ik ben een Belgische object- en conceptkunstenaar, en wordt ook door sommige beschouwd als een kunstenaar van de Neo-Pop Art, die onder andere kitsch in beeld brengt. Back to the 60s is het sleutelwoord in mijn kunst. Omdat mijn kunst grotendeels gebaseerd is op onderwerpen uit de jaren '60. Ik ga mij niet enkel specialiseren op bestaande iconen, maar er staat nog van alles te gebeuren. De titel van mijn eerste concept is "Mixed Icons". Ik haal bijvoorbeeld oude poppen uit elkaar en maak er nieuwe iconen van. Er zijn 5 beelden uit de eerste collectie waar telkens 10 stuks van worden gemaakt. Door ze op sokkels te plaatsen achter plexiglas worden ze verheven tot mooie sculpturen. Aan de andere kant maak ik ook tekeningen deze worden eerst ingescand om daarna er een 3D-print van te maken zodat er een mal kan gecreëerd worden.

English

I was born on November 7, 1974 in Merksem. Graduated from the Sint-Lukas Institute in Brussels, Photography. I am a Belgian object and concept artist, and I am also regarded by some as a Neo-Pop Art artist, who portrays kitsch, among other things. Back to the 60s is the keyword in my art. Because my art is largely based on subjects from the 60s. I am not only going to specialize on existing icons, but there is still a lot to happen. The title of my first concept is "Mixed Icons". For example, I take apart old dolls and turn them into new icons. There are 5 images from the first collection of which 10 are made each time. By placing them on pedestals behind Plexiglas, they are elevated to beautiful sculptures. On the other hand, I also make drawings, which are first scanned and then made into a 3D print so that a template can be created.

top

Exposities

Kunst + Co
Art of HappinessSOLO - EXHIBITION VAN 1 MEI T/M 31 JUNI 2021

SOLO - EXHIBITION VAN 1 MEI T/M 31 JUNI 2021

SOLO - EXHIBITION VAN 1 MEI T/M 31 JUNI 2021
Gil Mouillot
top

Contact

contact
Artist Virginie De Bièvre

Email: virginie.de.bievre@gmail.com

Mobiel/Mobile: +32 (0)485 30 96 96

BTW-nr: BE 0634.549.551

Facturatie-adres:
Buitenland 39
2880 Bornem

Atelier:
Bleekhofstraat 6 - 8
2018 Antwerpen


top